Bratři a sestry, shromáždili jsme se k noční liturgii, abychom jako apoštolové ve společenství s Pannou Marií setrvávali na modlitbách, naslouchali Božímu slovu a oslavou seslání Ducha Svatého vzdávali Bohu chválu za to, že je věrný a že naplňuje to, co Kristus slíbil svým učedníkům. Plášť této noci nás má odloučit od denního shonu a disponovat naši duši, aby byla citlivější a vnímavější na Boží blízkost, aby se otevřela působení Ducha Svatého a aby toužila být naplněna jeho mocí. Nechejme proto Boha promlouvat k našemu srdci a prosme o to, aby nám milost bdění pomohla setkat se hlouběji s jeho láskou.